Eerste drie interviews 'Het orkest, geluid van een eeuw' online

Enkele jaren na de totstandkoming van de documentaire 'Het orkest, geluid van een eeuw’ heeft producer Sieuwert Verster het ruwe filmmateriaal aan het Nederlands Muziek Instituut overgedragen. Veel daarvan is in de documentaire niet gebruikt en delen uit deze interviews die betrekking hebben op Willem Mengelberg worden nu voor het eerst op deze website gepubliceerd.

Publicaties
 

 
In 2019 verscheen de tweedelige biografie over Mengelberg in het Engels.   In 2016 verscheen het tweede deel van de biografie (1920-1951) van Willem Mengelberg van Frits Zwart.
 
In 2015 kwam het boek over het zuiveringsproces na 1945 van Frederik Heemskerk uit.   Het eerste deel over de jaren 1871-1920 verscheen in derde druk.