Interviews 'Het orkest, geluid van een eeuw' - 1988

Inleiding

In 1988 werd door Sieuwert Verster en Ad ’s-Gravesande de documentaire ‘Het orkest, geluid van een eeuw’ gemaakt in opdracht van de VPRO, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest in datzelfde jaar. Daaraan voorafgaand werd door Sieuwert Verster een groot aantal interviews afgenomen met (oud-)orkestleden en anderen die betrokken waren geweest bij het Concertgebouworkest.

Enkele jaren na de totstandkoming van de documentaire heeft producer Sieuwert Verster het ruwe filmmateriaal, dat bij dit soort producties dikwijls wordt vernietigd, aan het Nederlands Muziek Instituut overgedragen. Veel daarvan is in de documentaire niet gebruikt en delen uit deze interviews die betrekking hebben op de dirigent Willem Mengelberg worden nu, na vele jaren, voor het eerst gepubliceerd via de website van de Willem Mengelberg Society (en via YouTube).

Biograaf van Willem Mengelberg, Frits Zwart, werkte het idee uit en met financiële steun van de Willem Mengelberg Stiftung (Zwitserland) werd het digitaliseren en de bewerking van beeld en geluid mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

De eerste interviews die online gezet worden (2020) zijn met de componist Henk Badings, harpiste Phia Berghout en orkestdirecteur Evert Cornelis jr. Voor een brede verspreiding zijn de interviews in het Engels ondertiteld. In de loop van 2020 worden gaandeweg alle interviews die op Willem Mengelberg betrekking hebben online gezet.

Interviews

 

Henk Badings (1907 - 1987)
Henk Badings werd geboren op Java in het toenmalig Nederlands-Indië. Op 12-jarige leeftijd schreef hij reeds een vioolsonate. De intelligente en talentvolle Badings was ook begaafd op het gebied van schilderen, boetseren, dichten en wiskunde. Lees meer »

 

Phia Berghout (1909 - 1993)
Phia Berghout was de dochter von componist Johan Berghout. Haar broers Henk Berghout en Theo Berghout werden ook musici. Berghout studeerde bij Rosa Spier en was haar bekendste leerling. Ze maakte deel uit van het Concertgebouworkest vanaf 1933, van 1945 tot 1961 in de positie van solo-harpist. Lees meer »

Evert Cornelis jr.  

Evert Cornelis jr. (1908 - ?)
Evert Cornelis jr. was de zoon van de dirigent Evert Cornelis (1884-1931), die enkele jaren Tweede dirigent van het Concertgebouworkest was. Lees meer »

Sam Tromp  

Sam Tromp (1902 - 1987)
Sam Tromp was van 1928 tot 1964 als violist verbonden aan het Concertgebouworkest. Toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog niet meer in het orkest mocht spelen, voorzag hij in zijn onderhoud met het geven van lessen. Lees meer »

Bram de Wilde  

Bram de Wilde (1912 - 1995)
Klarinettist Bram de Wilde speelde, getuige wat hij in het interviewfragment vertelt, vanaf ongeveer 1930 in het Concertgebouworkest mee. Lees meer »

Piet Heuwekemeijer  

Piet Heuwekemeijer (1915 - 2008)
Piet Heuwekemeijer was vanaf 1935 tot 1959 als violist aan het Concertgebouworkest verbonden. Daarnaast werd hij directeur van het orkest. Lees meer »

Carl Jenal  

Carl Jenal (1914 - 2014)
Carl Jenal werd in 1946 pachter van de boerderij 'Hof Zuort' op enkele tientallen meters gelegen van Chasa Mengelberg, het beroemde Zwitserse chalet van de dirigent. Lees meer »