Webshop

 

  Willem Mengelberg - Bach Matthäus Passion - New Digital Remix
3CD
2024, WMS

De legendarische uitvoering van de Matthäus Passion (Palmzondag 1939) onder leiding van Willem Mengelberg is op spectaculaire wijze gerestaureerd en als nieuwe editie in digital remix vanaf half maart 2024 leverbaar. Aan deze uitgave is als bonustrack nog toegevoegd de uitvoering van Bachs 2e Orkestsuite (opn. 1931).

Opnieuw heeft geluidstechnicus Jochem Geene na een zeer intensieve en tijdrovende restauratie een schitterend document tot stand gebracht. De resultaten van deze restauratie zijn, net als eerder de 2CD Mahler/Strauss en Beethoven, ronduit verbluffend en onthullen nog meer de overtuigingskracht van Mengelbergs uitvoeringen. Natuurlijk is er ook bij de uitgave van de Matthäus-Passion naar gestreefd om zo dicht mogelijk bij de beleving van 1939 te komen. 

Prijs: € 35,00 (incl. verzendkosten binnen Nederland) / € 39,00 (incl. verzendkosten buiten Nederland en binnen Europa) / € 45,00 (incl. verzendkosten buiten Europa,
Bestellen: zie kader rechts. Bij bestelling vermelden: CD Bach Matthaus Passion

The legendary performance of the St. Matthew Passion (Palm Sunday 1939) conducted by Willem Mengelberg has been spectacularly restored and will be available as a new edition in digital remix from mid-March 2024. The performance of Bach's 2nd Orchestral Suite (op. 1931) has been added to this edition as a bonus track.

Once again, sound engineer Jochem Geene has created a beautiful document after a very intensive and time-consuming restoration. The results of this restoration, as well as the previous 2CD Mahler/Strauss and Beethoven, are simply stunning and further reveal the persuasive power of Mengelberg's performances. Of course, the aim of publishing the St. Matthew Passion was also to get as close as possible to the experience of 1939.

Price: € 35,00 (incl. postage within the Netherlands) / € 39,00 (incl. postage outside the Netherlands and within Europe) / € 45,00 (incl. postage outside Europe).
To order: see on the right. State with your order: CD Bach Matthaus Passion

  Willem Mengelberg - Beethoven Recordings - New Digital Remix
2CD
2023, WMS

Dubbel-cd met de opnamen van de muziek van Ludwig van Beethoven gedirigeerd door Willem Mengelberg met het Concertgebouworkest, Amsterdams Toonkoor en Koninklijk Oratoriumkoor: Ouverture Egmont (opn. april 1943), 7e Symfonie (april 1940), 9e Symfonie (mei 1940) en het 5e Pianoconcert (mei 1942, met Cor de Groot). Net als de voorgaande uitgave Mahler/Strauss verbluffend goed gerestaureerd door Jochem Geene (Studio van Schuppen). Voor een deel van de opnamen is gebruikgemaakt van eerdere restauraties van Hans van Ispelen. Bij deze uitgave is sprake geweest van financiële steun van de Zwitserse Willem Mengelberg Stiftung. 

Prijs: € 30,00 (incl. verzendkosten binnen Nederland) / € 34,00 (incl. verzendkosten buiten Nederland en binnen Europa / ) / € 40,00 (incl. verzending buiten Europa).
Bestellen: zie kader rechts. Bij bestelling vermelden: CD Beethoven Recordings

This double-cd contains spectacular restorations of Mengelberg’s interpretations of compositions of Ludwig van Beethoven: Egmont Overture (rec. April 1943), Symphony 7 (April 1940), Symphony (May 1940) en Piano Concerto No. 5 (May 1942, with Cor de Groot). Like the previous Mahler/Strauss edition, restored by Jochem Geene (Studio van Schuppen). For some of the recordings, earlier restorations by Hans van Ispelen were used. This publication was financially supported by the Swiss Willem Mengelberg Stiftung.

Price: € 30,00 (incl. postage within the Netherlands) / € 34,00 (incl. postage outside the Netherlands and within Europe) / € 40,00 (incl. postage outside Europe).
To order: see on the right. State with your order: CD Beethoven Recordings

  Willem Mengelberg - Selected Compositions
3CD + 2DVD
13 december 2018, Attaca

Mengelberg was in de loop der jaren een beroemd, internationaal toonaangevend dirigent geworden die inmiddels op alle belangrijke podia ter wereld was opgetreden en alle orkesten van betekenis had gedirigeerd. In Nederland was zijn status bijna onaantastbaar. Gezien zijn zich snel ontwikkelende carrière, en het daardoor toenemend aantal gastdirecties in het buitenland, is het geen wonder, dat Mengelberg in het hectische bestaan dat hij leidde geen tijd meer vond om te componeren. De drang tot componeren was bij hem ook niet zo groot dat hij zijn vakanties daaraan opofferde, zoals een componist als Mahler deed. Mengelberg bleef een gelegenheidscomponist - van klasse - die alleen muziek schreef voor bevriende relaties en bij feestelijke gelegenheden van het Koninklijk huis.

Prijs: € 30,00 (incl. verzendkosten binnen Nederland) / € 35,00 (incl. verzendkosten buiten Nederland en binnen Europa) /  € 40,00 (incl. verzending buiten Europa).
Bestellen: zie kader rechts. Bij bestelling vermelden: CD Mengelberg Selected Compositions

During his career Willem Mengelberg, the famous conductor, didn’t find much time to compose. However, when he graduated from Cologne Conservatory, he won first prizes for conducting, piano and composition. At the beginning of his career – between 1890 and 1898 – he composed promising Lieder with piano accompaniment and choir compositions, among which a nearly one-hour Mass: a Feierliche Messe for Pentecost 1895 for soloists, choir, orchestra and organ. Every now and then he wrote a composition for a festivity like the Rembrandt year 1906 and thus created a small oeuvre. In this box three cd’s display a selection of this oeuvre and are accompanied by a DVD with the live performance in Luzern in 2016 of this Mass and a documentary-DVD about his Swiss house, Chasa Mengelberg.

Price: € 30,00 (incl. postage within the Netherlands) / € 35,00 (incl. postage outside the Netherlands en within Europe) /  € 40,00 (incl. postage outside Europe).
To order: see on the right. State with your order: CD Mengelberg Selected Compositions

     
  Willem Mengelberg - The Mahler Recordings
2CD
2020, WMS

Dubbel-cd met de opnamen van de muziek van Gustav Mahler gedirigeerd door Willem Mengelberg met het Concertgebouworkest (Adagietto uit de 5e symfonie, Mahlers 4e symfonie met soliste Jo Vincent, en de Lieder eines fahrenden Gesellen, solist Hermann Schey), in combinatie met twee werken van Richard Strauss (Tod und Verklärung op. 24 en Don Juan op. 20) in een spectaculair gerestaureerde versie. Deze nieuwe ‘verdoekingen’ zijn gebaseerd op de gerestaureerde opnamen door Hans van Ispelen, maar met nieuwe digitale technieken nog verder bewerkt door Jochem Geene (Veenendaal), wat tot een verbluffend resultaat heeft geleid.
Meer informatie.

Prijs: € 23,00 (incl. verzendkosten binnen Nederland) / € 27,00 (incl. verzendkosten buiten Nederland en binnen Europe) /  € 35,00 (incl. verzending buiten Europa).
Bestellen: zie kader rechts. Bij bestelling vermelden: CD Mahler Recordings

This double-cd contains spectacular restorations of Mengelberg’s interpretations of compositions of Gustav Mahler: the Adagietto from Symphony 5, Symphony 4 (with Jo Vincent) and the Songs of a Wayfarer (with Hermann Schey). These are the few recordings of Mahler’s music conducted by Mengelberg that still exist and are of rare musical importance. The magic transformations were realized by Jochem Geene (Van Schuppen’s Studio), using advanced digitalization techniques. This edition also includes the equally fine restored recordings of Strauss’ Tod und Verklärung and Don Juan. Details in musical performance and nuances are revealed in this new edition which were never heard before.

Price: € 23,00 (incl. postage within the Netherlands) / € 27,00 (incl. postage outside the Netherlands and within Europe) /  € 35,00 (incl. postage outside Europe).
To order: see on the right. State with your order: CD Mahler Recordings

     
  Beethoven door Willem Mengelberg
11 downloads

In 2011 the passionate music enthusiast and audio remastering specialist Hans van Ispelen, started remastering Willem Mengelberg’s recorded legacy. Regrettably, Van Ispelen (born in 1947) passed away on February 4, 2014. This interrupted his project, since it had been his ambition to complete even more recordings. The WMS is very proud to offer these restaurations as uncompressed, lossless downloads for a friendly price. The first series presents Mengelberg’s Beethoven-recording. Through the samples available on the downloadwebsite you can get a fair idea of the results of the remasterings.

Download (mengelberg.401sales.com)

     
  Willem Mengelberg 1871-1920
Frits Zwart
Prometheus
3de druk, Paperback, Nederlands, 488 pagina's

In dit eerste deel van de biografie, dat Mengelbergs leven tot 1920 bestrijkt, is er veel aandacht voor zijn vormig en zijn snelle opkomst in het Nederlandse en internationale muziekleven, maar ook voor conflicten in de kringen van het Concertgebouworkest, voor zijn houding tijdens de Eerste Wereldoorlog en voor zijn vaak bijzondere band met eigentijdse componisten als Diepenbrock, Schönberg en natuurlijk Mahler. Het boek eindigt in 1920 met het befaamde Mahlerfeest, waar Mengelberg met zijn Concertgebouworkest alle symfonische werken van Mahler uitvoerde. Dit muziekfeest was niet alleen internationaal spraakmakend, maar was ook het voorlopige hoogtepunt in Mengelbergs carrière. Deze omvangrijke biografie van de grote hervormer van het Nederlandse muziekleven geeft niet alleen een magistraal beeld van een geniaal musicus, maar ook van een sterke persoonlijkheid die door zijn vele internationale contacten de Nederlandse cultuur grandeur wist te verschaffen.

Bestellen (Prometheus)

     
  Willem Mengelberg 1920-1951. Een biografie
Frits Zwart 
Prometheus
1 september 2016, Nederlands Hardcover, 720 pagina's

Deze biografie beschrijft de periode na 1920: Mengelbergs succesvolle carrière in Amerika, de strijd om het beoogde operagebouw op het Amsterdamse Museumplein en Mengelbergs gevechten met de fiscus. In de jaren dertig is het centrale thema natuurlijk Mengelbergs politieke stellingname ten opzichte van de ontwikkelingen in Duitsland. De jaren 1940-1945 zijn de meest dramatische jaren uit Mengelbergs loopbaan. Hij maakt zich in Nederland gehaat met zijn pro-Duitse houding. Niettemin zet hij zich ook in voor de joden, in zijn orkest, maar ook daarbuiten. Door zijn invloedrijke positie weet hij velen te helpen. Maar intussen triomfeert hij overal in Europa met zijn buitengewone dirigeerkunst, alsof er geen oorlog gaande is. Na de oorlog krijgt hij bij de zuiveringen in de muziek een dirigeerverbod. Pogingen in 1947 om aan zijn uitsluiting van het Nederlandse muziekleven een einde te maken, mislukken. Nooit zal Mengelberg terugkeren naar Nederland: in 1951 sterft hij in zijn huis in Zwitserland.
Meer informatie.

Bestellen (Bol.com)

     
  Conductor Willem Mengelberg, 1871-1951. Acclaimed and Accused
Frits Zwart
Amsterdam University Press
7 januari 2019, hardback, 1354 pagina's

Willem Mengelberg is undeniably the greatest conductor in Dutch music history. In his biography, Frits Zwart carefully examines a musical life lived. Mengelberg was not only one of the world’s greatest, he had an excellent reputation as a trainer of orchestral ensembles, responsible for the international reputation of his own Concertgebouw as well as many others including the New York Philharmonic. A champion of numerous composers, including Mahler and Strauss, Mengelberg was the founder of the renowned tradition of annual performances of Bach’s St. Matthew Passion. As Chief Conductor of Amsterdam’s (now Royal) Concertgebouw Orchestra, Mengelberg developed it into one of the world’s most illustrious, simultaneously forging a music life of international eminence for its city of residence. His recordings bear witness to a singular musical interpreter. In 1920, Mengelberg was even more popular than his own Queen, yet a mere thirty years later he died in exile, banned to his remote Swiss chalet. Willem Mengelberg fell from grace, becoming a despised, disputed target of gossip, jealousy and rebuke. His dubious role during World War II has since overshadowed his extraordinary career. Zwart contests that few have ever surpassed Mengelberg‘s international musical legend.
More information.

Bestellen (Amsterdam University Press)

     
  Dossier Willem Mengelberg
Frederik Heemskerk
Uitgeverij Boom,
februari 2015, paperback, 272 pagina's

In Dossier Willem Mengelberg beschrijft oud-strafrechter Frederik Heemskerk de donkere fase in het leven van de dirigent die bijna 50 jaar aan het hoofd stond van het Concertgebouworkest. Het overgrote deel van die tijd werd Mengelberg (1871-1951) door het Nederlandse volk op handen gedragen. Maar kort na het begin van de Duitse bezetting viel hij in ongenade. De welwillende houding waarmeer hij de bezetter tegemoet trad, wekte bij velen grote verontwaardiging. Auteur Frederik Heemskerk geeft antwoord op vragen die tot dusverre nooit volledig aan de orde kwamen.
Meer informatie.

Bestellen (Uitgeverij Boom)